ตัวอย่างจากทางร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง ย่านลาดกระบัง

ผลงานจากทางร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว ที่ บริษัท อี เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ย่านลาดกระบัง

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง ลาดกระบัง

สถานที่ : บริษัท อี-เอ็ม พาวเวอร์เมนท์ จำกัด

Link : ฉากกั้นห้อง PVC แบบทึบ

ลูกค้าเลือกใช้ ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว เพื่อช่วยกั้นระหว่างห้อง หรือช่วยป้องกันแสงแดดจากด้านนอกเข้าสู่ภายในตัวห้อง ช่วยให้บรรยากาศภายในห้องไม่ร้อน อีกทั้งยังมีความหนา สามารถปกปิดได้อย่างมิดชิดอีกด้วย

ตัวอย่างผลงานจากทางร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว ที่บริษัท อีเอ็มพาวเวอร์ จำกัด

ตัวอย่างผลงานจากทางร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว ที่บริษัท อีเอ็มพาวเวอร์ จำกัด