ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ปทุมธานี

ผลงานตัวอย่าง ติดฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น และ ฉากกั้นห้องพีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีครีม ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ถนนเลียบคลอง2 จังหวัดปทุมธานี

ผลงานตัวอย่างติดฉากกั้นห้อง หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ปทุมธานี

สถานที่ : หมู่บ้านบุรีรมย์ ถนนเลียบคลอง2 ปทุมธานี

Link : ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ

Link : ฉากกั้นห้อง แบบญี่ปุ่น

ผลงานตัวอย่างจากทางร้าน ไปติดตั้งฉากกั้นห้อง ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านถนนคลอง2 จังหวัดปทุมธานี ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง 2 แบบคือ ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลายไม้สีครีม กระจกใสเป็นลายเมเปิล ใช้สำหรับกั้นระหว่งห้องดูทีวี กับห้องอาหาร เพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และอีกมุม ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้องพีวีซี ลายไม้ สีครีม เพื่อกั้นห้องระหว่างห้องดูทีวี กับทางขึ้นบันได

ตัวอย่างผลงาน ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม

ตัวอย่างผลงาน ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม

ตัวอย่างผลงาน ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น ลายไม้ สีครีม อีกฝั่งขวา ใช้ฉากกั้นห้องพีวีซีแบบทึบ ลายไม้สีครีม

ตัวอย่างผลงาน ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ ย่านคลอง2 ติดตั้งฉากกั้นห้องพีวีซี แบบทึบ ลายไม้ สีครีม