ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง ม.ชัยพฤกษ์ ย่านบางแค

ตัวอย่างผลงาน ติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC แบบทึบ สีขาว ที่ หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ ย่านบางแค

ผลงานตัวอย่าง ติดตั้งฉากกั้นห้อง ม.ชัยพฤกษ์ ย่านบางแค

Link : ฉากกั้นห้อง PVC แบบทึบ


ฉากกั้นห้อง PVC แบบทึบ ลูกค้าเลือกใช้งาน เพื่อช่วยกั้นห้อง สามารถช่วยกั้นห้องเพื่อความเป็นส่วนตัว และอีกทั้งยังช่วยกั้นแอร์ สามารถประหยัดค่าไฟได้อย่างดี โดยลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง สีขาว เพื่อความสะอาด สบายตา เมื่อมอง

img_1217

ตัวอย่างทดสอบ ปิดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ย่านบางแค

img_1220

มุมด้านข้าง หลังจากทำการติดตั้งฉากกั้นเรียบร้อย

img_1219

มุมมองด้านกว้าง หลังจากทำการติดตั้งฉากกั้นห้อง ย่านบางแค

img_1218

ตัวอย่างผลงาน หลังจากทำการติดตั้ง ฉากกั้นห้อง สีขาว เสร็จเรียบร้อย