ผลงานตัวอย่าง ติดมู่ลี่ไม้ หมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีขาว และมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีน้ำตาล โดยตกแต่งบริเวณห้องนอน ที่หมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ผลงานตัวอย่าง ติดมู่ลี่ไม้ หมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

Link : มู่ลี่อลูมิเนียม


บริเวณภายในบ้านของลูกค้า ย่านรามอินทรา ซอย 64 โดยติดตั้งที่หมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น (Siamese Blossom @ Fashion) โดยลูกค้าเลือกใช้ มู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีขาว และมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีน้ำตาล เพื่อตกแต่งบริเวณภายในห้อง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว และเพิ่มความสวยงามให้กับห้อง ซึ่งเข้ากับบรรยากาศห้องได้อย่างลงตัวสุดๆ

ตัวอย่างผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีขาว หมู่บ้านไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ตัวอย่างผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีขาว หมู่บ้านไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ตัวอย่างผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีขาว หมู่บ้านไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ตัวอย่างผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีน้ำตาล หมู่บ้านไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64

ตัวอย่างผลงานติดมู่ลี่ไม้บาสท์วูด สีน้ำตาล หมู่บ้านไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ย่านรามอินทรา 64