ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้าน นครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ผลงานตัวอย่าง จากทางร้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว ที่หมู่บ้าน นครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว หมู่บ้าน นครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

สถานที่ : หมู่บ้าน นครทอง ลีฟวิ่ง ทาวน์โฮม แพรกษา-บางปู

Link : ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ

ลูกค้าเลือกใช้ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ สีขาว เพื่อใช้งานช่วยแบ่งพื้นที่ภายในบ้านให้ดูมีสัดส่วน สามารถใช้สอยได้ทุกๆมุมบ้านได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว โดยฉากกั้นห้อง สีขาว แบบทึบนี้ มีความโดดเด่นที่ทันสมัย คือ สามารถเก็บได้อย่างง่าย ไม่เกะกะ และใช้พื้นที่เกินไป และด้วยความเรียบ ประกอบไปด้วยกับความโล่งสวยงาม

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู

ตัวอย่างผลงาน ติดฉากกั้นห้องแบบทึบ สีขาว หมู่บ้านนครทอง ลีฟวิ่ง ย่านแพรกษา-บางปู