ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ย่านอุดมสุข 27

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ย่านอุดมสุข 27 เพื่อต้องการให้ฉากกั้นห้องสามารถโค้งเข้ามุมได้อย่างมีระเบียบ และไม่ทำให้เกะกะ บริเวณพื้นที่ของห้อง

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ย่านอุดมสุข 27

สถานที่ : ออฟฟิศ ย่านอุดมสุข ซอย 27

Link : ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ

ผลงานจากทางร้าน ที่ลูกค้าเลือกทำการติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ บริเวณภายในห้องทำงานของลูกค้า ย่านอุดมสุข ซอย 27 เพื่อลูกค้าต้องการแบ่งพื้นที่ทำงานให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น อีกทั้งลูกค้าเลือกใช้รางในการติดตั้งฉากกั้นห้องในลักษณะ เป็นรางดัดโค้ง เพื่อต้องการให้ฉากกั้นห้องสามารถโค้งเข้ามุมได้อย่างมีระเบียบ และไม่ทำให้เกะกะ บริเวณพื้นที่ของห้องอีกด้วย

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่ออฟฟิศ ย่านอุดมสุข

ลักษณะรางดัดโค้งของฉากกั้นห้อง ที่ใช้สำหรับเข้ามุมห้อง

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่ออฟฟิศ ย่านอุดมสุข

ตัวอย่างผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่ออฟฟิศ ย่านอุดมสุข

ลักษณะเมื่อทำการพับเก็บฉากกั้นห้อง จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้รางดัดโค้ง ฉากกั้นห้องจะถูกเลื่อนพับเกบได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามมาก