ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่บริษัท PSI (พีเอสไอ) ศรีนครินทร์

ตัวอย่างผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง ของทางร้าน โดยทางร้านไปติดตั้งฉากกั้นห้อง ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI (พีเอสไอ) ย่านศรีนครินทร์ กรุงเทพ

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่บริษัท PSI (พีเอสไอ) ศรีนครินทร์

สถานที่ : บริษัท พีเอสไอ PSI แยกพัฒนาการ ศรีนครินทร์ ซอย 16 กรุงเทพ

Link : ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ

ผลงานตัวอย่างติดตั้งฉากกั้นห้องจากทางร้าน โดยไปติดตั้งภายในห้องประชุม ของบริษัท พี เอส ไอ (PSI) ที่แยกพัฒนาการ ซอยศรีครินทร์​16 ลูกค้าเลือกฉากกั้นห้อง ประเภท พีวีซี แบบทึบ สีขาวล้วน เพื่อความเรียบสวย ซึ่งลูกค้าเลือกติดตั้งเพื่อช่วยกั้นพื้นที่ระหว่างห้อง เพื่อสำหรับการประชุม ที่ใช้พื้นที่ไม่มาก เพื่อช่วยเก็บเสียงระหว่างใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องนั้นๆได้อีกด้วย

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว พีวีซี แบบทึบ ที่บริษัท PSI ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว พีวีซี แบบทึบ ที่บริษัท PSI ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว พีวีซี แบบทึบ ที่บริษัท PSI ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว พีวีซี แบบทึบ ที่บริษัท PSI ย่านศรีนครินทร์

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว พีวีซี แบบทึบ ที่บริษัท PSI ย่านศรีนครินทร์