ผลงานติดผ้าม่านตาไก่ ม่านโปร่ง ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ สมุทรปราการ

ผลงานตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ลายทิวลิป สีเทา ผ้าม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ตกแต่งบริเวณภายในบ้านของลูกค้า หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ผลงานติดผ้าม่านตาไก่ ม่านโปร่ง ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ สมุทรปราการ

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน ฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

ผลงานจากทางร้าน ติดตั้งผ้าม่าน โทนสีน้ำตาล ภายในบ้านของลูกค้าที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ย่านศรีนครินทร์ สมุทรปราการ ซึ่งลูกค้าเลือกติดตั้งผ้าม่านเพราะ ต้องการป้องกันแสงแดดจากด้านนอก ไม่ให้เข้ามาทำลายบรรยากาศภายในบ้าน ให้รู้สึกร้อนอบอ้าว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ไม่ให้บุคคลภายนอกมองเข้ามาภายในตัวบ้านของลูกค้าได้อีกด้ย

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านตาไก่ แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

 ตัวอย่างติดผ้าม่านจีบแบบทึบลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านต่ไก่แบบทึบลายทิวลิป สีเทา ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์

ตัวอย่างติดผ้าม่านต่ไก่แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา  ม่านจีบ แบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ศรีนครินทร์