ผลงานติดฉากกั้นห้อง

ผลงานติดฉากกั้นห้อง PVC แบบญี่ปุ่น ลายน้ำไหล

ฉากกั้นห้องญี่ปุ่นสีโทนอ่อนลายน้ำไหล ใช้งานสะดวกเปิด-ปิดง่าย ใช้แบ่งกั้นเพื่อเพิ่มจำนวนห้องให้กับบ้านหรืออาคารตามที่ต้องการเพื่อความเป็นส่วนตัว