ติดฉากกั้นห้อง สีขาว ห้องประชุม

ผลงานติดฉากกั้นห้อง สีขาว ที่บริษัท PSI (พีเอสไอ) ศรีนครินทร์

ตัวอย่างผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง ของทางร้าน โดยทางร้านไปติดตั้งฉากกั้นห้อง ภายในห้องประชุม ของบริษัท PSI (พีเอสไอ) ย่านศรีนครินทร์ กรุงเทพ