ติดมู่ลี่ไม้ สีน้ำตาล

ผลงานติดตั้งมู่ลี่ไม้ สีน้ำตาล ย่านสาธุประดิษฐ์

ผลงานตกแต่งห้องมุมกระจก ด้วยมู่ลี่ไม้ สีน้ำตาล ช่วยตกแต่งเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด เพิ่มความเป็นส่วนตัว